2104111394

Χειρουργική επέμβαση ανοιχτής ανύψωσης ιγμορείου, τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος και μεμβράνης, με ταυτόχρονη τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων.

 

Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο

Χειρουργική επέμβαση για ένα εμφύτευμα κάτω γνάθου.

Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο

Χειρουργική αφαίρεση στρόγγυλου μορφώματος με ευρεία βάση.

Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο

Έλλειψη προστομιακού πετάλου στον 22. Τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος και μεμβράνης, προκειμένου μετά από 6 μήνες να τοποθετηθεί εμφύτευμα.

Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο Πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο